Aangezien deze RT-praktijk alleen met kinderen vanaf groep 6 werkt, gaat het bij taal vaak over ontleden, grammatica en werkwoordspelling. Ook voor spelling van de niet-werkwoorden kunnen kinderen hier terecht.

Voor het diagnostisch onderzoek gebruik ik het Pi-dictee en de Cito. Voor ontleden en grammatica check ik per leerlijn wat de leerling beheerst en wat nog niet.

Zie voor de werkwijze bij Op de Rit de volgende pagina: https://www.opderit.cc/werkwijze-opderit/