Op de Rit Onderwijsondersteuning

 

juli 2018

 

Inleiding

Sinds 25 mei is de wet AVG van kracht: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de Rit Onderwijsondersteuning is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

Op de Rit Onderwijsondersteuning

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Op de Rit Onderwijsondersteuning. Op de Rit is een praktijk voor Remedial Teaching. Dat betekent dat er lessen aan kinderen met leermoeilijkheden worden gegeven. Ook geeft Op de Rit cursussen aan professionals in het onderwijs op het gebied van Begrijpend Lezen. (Alle teksten de baas!)

 

Contactgegevens

Op de Rit Onderwijsondersteuning
t.n.v. Cindy Cornelisse
Quadriviumlaan 14
2408 DE Alphen aan den Rijn
0652652300
www.opderit.cc
www.begrijpendlezen.cc
cindy@cornelisse.nu

 

Leerlingen

Persoonsgegevens die ik verwerk n.a.v. het inschrijfformulier voor leerlingen worden vertrouwelijk behandeld:
• Naam
• Adres
• E-mailadres
• (Mobiel) telefoonnummer
• Geboortedatum
• Groep van de leerling
• School
• Gegevens van school m.b.t. de ontwikkeling van het kind
• Indien nodig: medische gegevens

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de begeleiding. De bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk, zoals verslagen van psychologische onderzoeken en medische gegevens, verwerk ik alleen met uitdrukkelijke toestemming van de leerling (vanaf 16 jaar) en/of diens ouder(s) of verzorger(s).
Bepaalde kwantitatieve resultaten van remediërende methode ongebonden toetsen worden gescoord op een digitale website van de uitgever (http://boomtestcentrum.nl). De papieren versies worden bewaard in een gesloten kast. De digitale versies worden bewaard op een (dubbel) beveiligde device.

 

Doelen van de verwerking:

• Het afhandelen van de betaling
• Te kunnen bellen of e-mailen met ouders, leerkracht, Intern Begeleider of (School) psycholoog, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Het opstellen van een onderzoeks- en behandelverslag, indien nodig.
• Het opstellen van advies voor begeleiding, indien nodig.

Bewaartermijnen leerling gegevens

• Deze gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
• Na afloop van het begeleidingstraject worden gegevens uit de administratie die voor de belastingdienst van belang zijn, 7 jaar bewaard.
• Daarnaast heb ik een bewaartermijn via de beroepscode Remedial Teachers. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
• Gegevens die ik na het einde van het begeleidingstraject niet meer verplicht hoef te bewaren, verwijder ik direct.

 

Cursisten Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas!

Persoonsgegevens die ik verwerk n.a.v. het online inschrijfformulier voor cursisten van Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas worden vertrouwelijk behandeld:
• Naam
• Praktijknaam, indien van toepassing
• Adres
• E-mailadres
• (Mobiel) telefoonnummer
• Website, indien van toepassing
• Bankgegevens

 

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden beheerd in Acumulus, een beveiligde omgeving.

 

Bewaartermijn

De persoonlijke gegevens worden bewaard tot 6 maanden na de cursus. Daarna zullen de persoonlijke gegevens alleen bewaard worden als je hebt aangegeven dat je op de website www.begrijpendlezen.cc  geplaatst wil worden onder het kopje: Vind een trainer.

Doelen van de verwerking:
• Het afhandelen van de betaling
• Te kunnen bellen of e-mailen indien nodig

 

Leerlingen en cursisten

Contactformulier

Met het contactformulier op beide websites kun je vragen stellen en aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informatie invullen. Deze wordt bewaard tot ik zeker weet dat je tevreden bent met de reactie en 6 maanden erna. Zo kan ik bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.
Delen van persoonsgegevens met derden Op de Rit Onderwijsondersteuning verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de begeleiding of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit geschiedt altijd met jouw goedkeuring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Op de Rit Onderwijsondersteuning en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar cindy@cornelisse.nu.

 

Foto en Film

Op de cursusdagen wordt regelmatig gefotografeerd en gefilmd. Soms worden deze filmpjes en/of foto’s gedeeld op Social Media. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven en zullen foto’s en filmpjes van jou niet gedeeld worden.