Remedial teaching

Remedial TeachingHavo-vwo - 07 Rekenen en taal

Remedial Teaching is letterlijk remediërend leren. Het is het individueel of in groepsverband begeleiden van kinderen met uiteenlopende leeruitdagingen. Cindy Cornelisse van Op de Rit heeft zich gespecialiseerd in Begrijpend lezen en Rekenen. Ook voor Aanvankelijk lezen kunt u bij Op de Rit terecht. Als een leerling wordt aangemeld, gaan we na het (telefonische) intakegesprek aan de slag.

Rekenen

Tijdens de eerste sessie(s) wordt uitgebreid in kaart gebracht waar de rekenproblemen vandaan komen. Dit wordt met de leerling en de ouders besproken. Vervolgens maken we gezamenlijk een plan. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij huiswerk maakt om zich de leerstof eigen te maken. Dit levert het meeste resultaat op. Met rekenen vind ik het gebruik van beeldend materiaal heel belangrijk. Door eerst te handelen en daarna op te schrijven, snappen de kinderen veel beter wat ze aan het doen zijn. Met name bij de breuken vallen er heel wat kwartjes. Dat maakt Remedial Teaching zo ontzettend leuk!

Lezen

Als een leerling wordt aangemeld met leesproblemen, zal ik de eerste sessie(s) een uitgebreide screening doen om de werking van het visuele systeem te checken. Daarbij kijk ik ook welke reflexen nog actief zijn, die het kind belemmeren in zijn/haar ontwikkeling. Deze screening duurt meestal zo’n 1,5 uur. Ouders zijn hier altijd bij aanwezig. Er komen vaak handelingsadviezen en oefeningen voor thuis uit, zodat er meteen geoefend kan worden. Pas als de leerling er aan toe is, zal worden geoefend met het lezen.
Op deze pagina: Screening vindt u meer informatie over de screening.

Begrijpend lezen

De training Begrijpend lezen- Alle teksten de baas! geeft kinderen houvast en leidraad bij het lezen van teksten. In groepjes van 2 tot 6 leerlingen werken we aan vaardigheden om het leesbegrip te verbeteren. Hierbij kun je denken aan woordenschat vergroten, lees strategieën toepassen, belangrijke woorden opzoeken, mindmappen enzovoort. Kijk hier voor veel meer informatie!

Spelling

Als een leerling Spelling problemen heeft, neem ik eerst een groot dictee af om te bepalen waar de moeilijkheden zitten. In de tussentijd kijk ik of het kind al dan niet een visueel leersysteem (beelddenken) heeft. Daar kan ik mijn onderwijs op aanpassen. Door met gedeeltes uit de Ik leer anders (Beelddenken) methode te werken, leert het kind hoe hij/zij zich woordjes eigen kan maken. Mocht dit zo zijn, dan moeten ouders bij de sessies aanwezig zijn om te zien hoe het werkt. Verder wordt ingegaan op spellingregels die als lastig ervaren worden. Ook bij Spelling geldt: er wordt huiswerk meegegeven om de leerstof in te oefenen.

Aanwezigheid van ouders

Ik houd de ouders altijd zo veel mogelijk op de hoogte. Natuurlijk mag u altijd bij een sessie aanschuiven indien u dat wenselijk vindt. De sessies Ik leer anders en de visuele screening en reflex screening vinden altijd plaats in aanwezigheid van de ouders. Dit doe ik omdat u als ouder dan goed weet wat we hebben gedaan in de les en kunt u uw kind ondersteunen en helpen.

Contact

Voor het maken van een afspraak of een telefonische intake kunt u bellen met 0652 652 300 of mail naar cindy@cornelisse.nu