Lezen

Lezen

Om goed te kunnen lezen, is het belangrijk dat je ogen goed functioneren. En vanuit beweging leert een mens wie hij is, waar hij is en wat en waar iets anders is. Hierdoor wordt betekenis gegeven aan de wereld. Als je kan lezen, vergroot je je woordenschat en daarmee je kennis. De ogen, oren en het bewegingsapparaat zijn hierbij onmisbaar. Er zijn kinderen bij wie dit proces niet vanzelf gaat. Zij zijn gebaat bij extra hulp. Bij Op de Rit gaat dit iets anders dan bij reguliere RT praktijken. Voordat er ook maar een letter wordt gelezen, werken we eerst aan de basisvaardigheden die het lezen mogelijk maken.

Ogen

De ogen moeten voldoende beweeglijk zijn om te kunnen lezen. Anders beweeg je steeds je hoofd heen en weer als je een zin moet lezen. fixatie disparatieOok moeten ze goed kunnen richten. Als je dat niet goed kunt, vergeet je steeds waar je bent gebleven. Dat gaat ten koste van het begrijpen van wat je leest. En je raakt steeds afgeleid. Ook is de samenwerking van de ogen belangrijk. Je kan je voorstellen dat het heel vermoeiend is als je dit de hele dag moet corrigeren. Op het plaatje hiernaast is te zien hoe de letters er dan uit zouden kunnen zien.
En hieronder de houdingen die kinderen dan vaak aannemen.

Beweging (reflexen)

Als het lichaam bepaalde reflexen nog niet heeft geïntegreerd, kan een kind (maar ook een volwassene) hier last van ondervinden. Dit noemen we reflexrestanten. Deze kunnen het leerproces behoorlijk in de weg zitten.
Bij Op de Rit wordt uitsluitend naar de basisreflexen gekeken en behandeld. Mijn ervaring is, dat dit voldoende is om het leesproces goed te laten verlopen. Mocht er meer nodig zijn, dan kan ik u doorverwijzen naar een collega behandelaar bij u in de buurt.

Screening

Als een leerling voor leesproblemen aangemeld is bij Op de Rit, wordt onder schooltijd een uitgebreide screening gedaan. Er wordt hierbij gekeken naar de kwaliteit van beweging (reflexen) en de kwaliteit van het visuele systeem. Er worden oefeningen meegegeven om dit te trainen waar nodig. Pas daarna gaan we aan de slag met het lezen. Ouders zijn hier altijd bij aanwezig.

Leestesten

De leestesten die worden afgenomen, zijn de AVI en de Drie Minuten Toets (DMT). Door het afnemen van deze testen kan ik bepalen wat het niveau van de leerling is t.o.v. leeftijdsgenoten

Dyslexie

Als een leerling niet in aanmerking komt voor vergoede dyslexiezorg via school, kan Op de Rit de behandeling op zich nemen. Helaas wordt dit niet vergoed. Bij vermoedens van dyslexie werk ik samen met een orthopedagoog. De leerling wordt daar getest, waarna bij Op de Rit een behandelplan wordt opgesteld, zodat de behandeling kan starten. Na een hertest wordt bepaald of de leerling een dyslexieverklaring krijgt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met Cindy Cornelisse: 0652652300 of mail naar cindy@cornelisse.nu. Zie ook het Contactformulier.

0