Werkwijze

Werkwijze

Als een kind door de ouders wordt aangemeld, volgt er een (kosteloos) contactmoment via de telefoon of op afspraak in de praktijk. Tijdens dit intakegesprek bespreken we wat nodig is om uw kind optimaal te ondersteunen.

De eerstvolgende sessie zal dan bestaan uit de afname van verschillende testen en toetsen om het niveau te bepalen. Vaak leren de kinderen al veel van dingen die ik uitleg tijdens het toetsen! Zodra duidelijk is, wat er geleerd moet worden om het doel te bereiken, gaan we aan de slag!

De sessies duren 45 minuten.

Soms krijgt uw kind, in overleg, huiswerk mee.

Tenslotte houd ik u natuurlijk op de hoogte van de vorderingen. Indien gewenst kan ik met de leerkracht(en) en/of intern begeleider van uw kind in gesprek gaan om de vorderingen te bespreken. Hiervoor vraag ik een vergoeding van 40 euro per uur.